TU Delft

Welkom op lamp5.tudelft.nl.

Vanwege een veiligheidsrisico wordt Siteworx vanaf 27 april 2009 dichtgezet voor ip-adressen van buiten de TU Delft. Dat betekent dat u Siteworx alleen op de TU Delft kunt gebruiken of thuis via een Telewerkplek of een VPN verbinding.

 

Wat is L.A.M.P. 5?

L.A.M.P. 5 is een webomgeving op basis van Linux Redhat enterprise 4, Apache 2.2.8, Mysql 5.0.45 en Php 5.1.6.

Wanneer L.A.M.P.?

Websites waarvan de afzender niet 100% deel uitmaakt van de TU Delft of sites waarin de TU Delft participeert. Hieronder vallen:
 • Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.
 • Samenwerkingsverbanden met instituten buiten de TU Delft.
 • Studentenorganisaties.

Webhuisstijl L.A.M.P.

U moet minimaal gebruikmaken van de blauwe huisstijlbies van de TU Delft. Deze kunt u inbouwen met de 'zelfbouwtemplate'. U kunt ook gebruik maken van het Content Management Systeem (CMS) van de TU Delft. Uw website wordt dan automatisch in de webhuisstijl gepresenteerd.

Service window L.A.M.P.

Iedere donderdagavond vanaf 18.00 uur kan de L.A.M.P.-omgeving buiten bedrijf zijn i.v.m. technisch onderhoud. Hierdoor zijn de websites die op de L.A.M.P. staan niet bereikbaar.

Service Level Agreement

De L.A.M.P.-omgeving is maximaal 24 uur uit de lucht bij een technische storing. Hierdoor zijn de websites die op de L.A.M.P. staan niet bereikbaar.

Spelregels gebruik dienst

 • Het TU Delft CMS is de leidende omgeving voor de webpresence van de TU. Deze omgeving heeft dan ook prioriteit als het gaat om de energie die M&C en SSC ICT erin steken. De L.A.M.P. Webhosting omgeving is niet voorzien van een volledig redundant uitgevoerde oplossing. SSC ICT maakt alleen een back-up voor calamiteiten, niet voor versiebeheer en herstel van problemen met content van individuele sites. Incidenten met de omgeving hebben altijd een lage impact, urgentie en prioriteit, in vergelijking met o.a. het CMS.
 • Bij storingen raadpleeg de storingspagina van SSC ICT (www.ssc-ict.tudelft.nl, rechtsboven link onderhoud en storingen).
 • De gebruiker van de L.A.M.P. oplossing is verplicht om een contactpersoon en contactgegevens (E-mail) op te geven met wie over incidenten en onderhoud gecommuniceerd wordt. De klant is ook verantwoordelijk voor het up to date houden van deze informatie. Mocht deze informatie niet correct of niet up to date zijn, kan de website worden afgesloten. Komt er binnen 2 weken geen respons op vragen van de beheerder wordt de site afgesloten.
 • SSC ICT verzorgt updates en upgrades indien nodig voor security of life-cycle redenen. Een update of upgrade kan resulteren in niet werkende websites of scripts. De contactpersoon wordt op de hoogte gesteld van de veranderingen, maar moet zelf zorg dragen dat de website weer correct werkend wordt. Communicatie van wijzigingen vindt plaats per email en worden vermeld op de storingspagina.
 • Wijzigingen worden uitgevoerd in het “service window”. Dit “service window” is iedere dinsdagochtend van 05:00 tot 08:00.
 • De L.A.M.P. webhostingoplossing wordt u aangeboden om de uitwisseling van ideeën en informatie met anderen te kunnen faciliteren. Er wordt van de gebruikers verwacht dat ze deze dienst niet verstoren, waardoor andere gebruikers hier geen gebruik meer van kunnen maken. Voorbeelden van misbruik zijn oa het misbruik van de scripting tools
 • De gebruiker van de webhostingdienst is verantwoordelijk voor het misbruik van de betreffende website Bij ernstige securitymeldingen kan afsluiting van de website plaatsvinden.
 • De website en organisatie achter de website moet voldoen aan het TU Delft ICT beveiligingsbeleid. Dit is te vinden in de “Regulations Computerfacilities” link in de menu entry “Policy on Information Security” op de TU Delft Security Portal site http://security.tudelft.nl.
 • De gebruiker moet zelf zorgen voor een werkende website, die voldoet aan de in gestelde specificaties. SSC ICT en M&C verzorgen geen support op webpagina’s, (html)code, scripting en databases van de webhosting oplossing.
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen wachtwoorden en data. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik, kan de website afgesloten worden.
 • Gebruikers moeten zelf zorgen voor een back-up en versiebeheer van de website. SSC ICT maakt een back-up voor calamiteitendoeleinden (uitval gehele dienst).
 • De TU Delft kan het netwerkverkeer van en naar websites monitoren om security redenen.
 • De TU Delft voert regelmatig security scans uit op het netwerk. Bij overtreding van de eerder genoemde securitybeleid (malicious scripts, geen patches, besmet met virussen/worms) kan de website van de gebruiker afgesloten worden, om de schade te beperken.
 • Illegaal en schade berokkenend gebruik van de webhosting oplossing, is expliciet verboden en is strafbaar volgens de Nederlandse wetgeving.

Netiquette L.A.M.P.

 • Bedenk dat de afzender van TU Delft L.A.M.P.-omgeving wordt gezien als afzender TU Delft. U dient zicht te houden aan de richtlijnen zoals die ook gelden voor de werknemer van de TU Delft in het algemeen.
 • Verspreid geen geheime informatie.
 • Verspreid geen inhoud die aanstoot kan geven.
 • Verspreid geen inhoud waar copyrights op rusten.
 • Verspreid geen inhoud die illegaal is.
 • Verspreid geen inhoud die schadelijk kan zijn voor bezoekers.
 • Verspreid geen inhoud die niet strookt met de uitgangspunten van de TU Delft.
 • Uitingen van racistische of fascistische aard zijn niet toegestaan.
 • Porno en sexueel getinte inhoud is niet toegestaan.
 • Schrijf in correct Nederlands of Engels.
 • Schrijf met een juiste punctuatie.
 • Maak goed gebruik van tussenkopjes, paragrafen en witruimtes. Deze verhogen de leesbaarheid van uw teksten.
 • Vervalsen en valsheid in geschriften is niet toegestaan.
 • Bedenk dat de TU Delft betaalt voor de mogelijkheid de L.A.M.P.-omgeving aan te houden. Als u misbruik maakt van de dienst schaadt u uw werkgever.

Voor meer informatie zie Handleiding L.A.M.P.

Handleiding

Hoe werkt de L.A.M.P. omgeving?

Lees verder...